Stanislav Sohr

…A jestliže ezoterika nevymizela po celá tisíciletí z lidského povědomí, a zájem o ni je tu větší, tu menší, zbývá aspoň jiskřička naděje, že se něco z bohatého, prastarého, zapomenutého vědění přece jen zachovalo. Podle hypotézy DIPu o tom, že člověk přežil jen...