Otevření nového Základního kurzu v Ostravě

TA Ostrava otevírá letní Základní kurz dispoziční prognostiky. Výuka proběhne 15.-16.7. a 19.-20.8. 2023 v Ostravě, pro více informací kontaktujte DPN Lenku Tiokovou na telefonním čísle 734 103 419 anebo na e-mailové adrese ostravskaTA@seznam.cz.

Stanislav Sohr

…A jestliže ezoterika nevymizela po celá tisíciletí z lidského povědomí, a zájem o ni je tu větší, tu menší, zbývá aspoň jiskřička naděje, že se něco z bohatého, prastarého, zapomenutého vědění přece jen zachovalo. Podle hypotézy DIPu o tom, že člověk přežil jen...