Zjišťujeme fyzické i psychické dispozice klienta

Základní klientela

Základní klientela obsahuje otázky týkající se života, zdraví, odolnosti. Základy vidíme v rovnováze duševních dispozic, zdravého těla, schopnosti podat výkon a také v mentální odolnosti. Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, možnosti organismu, jeho kapacita, hlavní povahové rysy, náklonnost k onemocnění, odolnost systému proti negativním vlivům a jiným vnějším ohrožením. Ověřujeme stav prostředí, ve kterém se klient nachází, přizpůsobivost klienta kladným a záporným vlivům, pátráme po negativních programech z minulosti.

Zjištěné nepříznivé vlivy a případné dispozice vedoucí k nemocem anebo jiným negativním událostem v organismu jsou v rámci základní klientely odstraňovány nebo upravovány.
noetis__V1

Nabízíme tyto služby

zdravotní kondice

Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, které mají vliv na jeho celkový stav i na konkrétní zdravotní potíže.

Optimální rovnováha

Dovedeme nasměrovat organismus k optimální hmotnosti a energetické rovnováze.

partnerství

Nejde jen o vztah mezi partnery, ale také rodinná partnerství, partnerství v práci, ve sportovním týmu, v různých aktivitách i životních situacích.

Rodinné systémy

Umíme objevit a napravit rodinné vzorce a jejich deformace, které často ničí mnohá partnerství.

Plodnost

Zdokonalování člověka, zbavování jej útlumů a navracení do jeho přirozenosti pomáhá párům, které mohou mít děti, ale stále je nemají.

testy inteligence

Od živelnosti až po empatii, od racionality až po schopnost se integrovat. K testu inteligence patří i schopnost se v životě orientovat a také životu rozumět.

talentové testy

Zejména při volbě životního povolání, při změně oboru či práce.

povahové dispozice

Pomoc při uplatnění a rozvíjení osobnosti.

Test životní role

Bez znalosti existenčního poslání nemůže být člověk šťastný.

vlivy lokalit

Vhodnost lokalit a prostředí, ve kterých klient žije, ale také pracuje.

cizí nepříznivé vlivy

Zjistíme, odstraníme negativní programy, negativismy a útlumy bránící prosperitě. 

úrazy, havárie, nehody

DIP je předvídá a následně dispozice mění, aby klient nebyl poškozen.

kameny, kovy, barvy, látky

Vhodnost pro toho kterého člověka.

 

amulety

Jsou založeny na nošení afinitního kamene, kovu a barvy. Je do nich vložen ochranný a obranný program.

Kolik stojí naše služby?

Ceník

Aktuální ceník ke stažení zde:

kdo může provozovat dip?

Poskytování služeb dispoziční prognostiky

Služby dispoziční prognostiky pro klienty může poskytovat pouze oprávněný dispoziční prognostik DPN s hodností samostatný DPN. Pro uplatnění služeb DIPu je povinen každý DPN vlastnit živnostenský list dle živnostenského zákona a atestační osvědčení, vydané společností NOETIS z.s., potvrzující odbornou způsobilost poskytování služeb DIPu. Každý dispoziční prognostik je samostatně a plně odpovědný za poskytování služeb pro veřejnost.

  

Dispoziční prognostici oprávněni poskytovat služby pro veřejnost

Prezident společnosti:

Matušek Petr – Hlavní garant DPN

Spustová Magdaléna – Vrchní garant DPN

Sochorková Eva – Vrchní garant DPN

Martincová Jaroslava – Vrchní garant DPN

Odborný garant dipoziční prognostiky:

Boháčová Marie 

Čižmáriková Alica

Friedl Petr

Jaloviarová Viera

Knotek Jozef

Konečná Anna

Pavlík Jiří

Pavlík Milan

Špaček Martin    

Šnajdr  Radovan

Tioková Lenka

Žišková Ilona       

Samostatný dispoziční prognostik:

Badová Alexandra

Čechová Marie

Demeterová Viera

Illéšová Daniela

Jílek Pavel

Kopčová Helena

Kováč Vladimír

Kunderová Marcela

Malíková Eva

Mertová Milada

Mjartan Ivan

Moravčík Jozef

Nieslaniková Gabriela

Pafková Miroslava

Prymusová Jiřina

Przezwiecki Jan

Příkazký Jan

Říhová Anna

Saaková Lenka

Štefanšichová Miriam

Šťastný Jaroslav

Taube Edita

Visnyai Tibor

Wjechová Petronela

Žilinčíková Zuzana

Žilinčíková Monika

 

kontaktujte nás

4 + 9 =

Přívozská 10 (druhé patro)
Ostrava 1, 701 00

Mobil: + 420 777 801 070
mail: noetis@gmail.com
web: www.noetis.cz