…A jestliže ezoterika nevymizela po celá tisíciletí z lidského povědomí, a zájem o ni je tu větší, tu menší, zbývá aspoň jiskřička naděje, že se něco z bohatého, prastarého, zapomenutého vědění přece jen zachovalo.

Podle hypotézy DIPu o tom, že člověk přežil jen díky své prvotní schopnosti užívat mozkové kapacity plně – oproti nynějším předpokládaným deseti procentům či ještě méně – také z toho důvodu by byla část uchovaného vědění pro nepochopitelnost nedostupná. Může ležet před světem jako otevřená kniha… Pokud bychom nehledali a nenalézali způsoby, jak nedostupnost překonat zvýšením užití mozkové kapacity.