Poruchy, choroby a havárie nepadají z nebe

NOETIS z.s.

společnost pro

dispoziční prognostiku

Zjistit více

AKTUALITY

Nový Základní kurz dispoziční prognostiky na Slovensku

Pobočka Noetis Košice otevírá Základní kurz dispoziční prognostiky, který bude probíhat v červenci a srpnu 2024 ve městě Hurbanovo, v domě Hany Hegerové. Leták s podrobnými informacemi můžete stahovat zde, přihlášku do kurzu zde. 
aidan-hodel-iUoftl9mlow-unsplash

Jsme zájmovým a nezávislým spolkem

O nás

NOETIS je dobrovolným, zájmovým a nezávislým spolkem, který se hlásí k chartě lidských práv, jedná v jeho intencích a spolupracuje s podobnými spolky v České republice i v zahraničí.

Cílem NOETIS je vytváření podmínek pro dispoziční prognostiku, pro její účinné působení a rozvoj, zejména:

  • získávání a šíření informací z oblasti dispoziční prognostiky,
  • vyvíjení činnosti vzdělávací, osvětové, ediční a jiné v oblasti dispoziční prognostiky,
  • správa a ochrana duševního vlastnictví společnosti
  • vyvíjení činnosti organizační a podpůrné pro naplňování cílů společnosti

Jsme zájmovým a nezávislým spolkem

O dispoziční prognostice

Poruchy, choroby a havárie nepadají z nebe. Dispozice k nim se vytvářejí u člověka celá staletí, jsou v něm zakódovány. Nový obor – dispoziční prognostika – ovládl informatiku, díky které dokáže genetické a mnohé další dispozice v člověku číst. Údaje obsahují to nejpodstatnější, s čím člověk na tento svět přichází, kdy a kvůli čemu z tohoto světa pravděpodobně odejde. Co a kdy jej ohrozí nejvíce… Nevidíme důvod, abychom nadále celá desetiletí vyčkávali, až k ohrožení dojde. Zjištěné nepříznivé dispozice dokážeme změnit v příznivé, jsou li zapsány chybně…

ZjiŠťujeme fyzické i psychické dipozice klienta

Služby

Základní klientela obsahuje otázky týkající se života, zdraví, odolnosti. Základy vidíme v rovnováze duševních dispozic, zdravého těla, schopnosti podat výkon a také v mentální odolnosti. Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, možnosti organismu, jeho kapacita, hlavní povahové rysy, náklonnost k onemocnění, odolnost systému proti negativním vlivům a jiným vnějším ohrožením. Ověřujeme stav prostředí, ve kterém se klient nachází, přizpůsobivost klienta kladným a záporným vlivům, pátráme po negativních programech z minulosti.

Zjištěné nepříznivé vlivy a případné dispozice vedoucí k nemocem anebo jiným negativním událostem v organismu jsou v rámci základní klientely odstraňovány nebo upravovány.
noetis__V1

Čím se zabýváme?

Zdravotní kondice

Optimální rovnováha

Partnerství

Rodinné systémy

Plodnost

testy inteligence

talentové testy

povahové dispozice

vlivy lokalit

cizí nepříznivé vlivy

úrazy, havárie, nehody

kameny, kovy, barvy, látky

amulety

Kolik stojí naše služby?

Ceník

Aktuální ceník ke stažení zde:

joao-marcelo-martins-hmSZSgCUIMk-unsplash

ZjiŠťujeme fyzické i psychické dipozice klienta

Akademie

Základními útvary vzdělávací soustavy společnosti NOETIS jsou regionální telestézické akademie, které působí na území České republiky a na Slovensku.

První TA byla založena ing. Stanislavem Sohrem v roce 1991 a vychovala již celou řadu aktivně působících dispozičních prognostiků. Studium trvá obvykle 4 roky a probíhá formou víkendových soustředění jednou měsíčně ve vybraných rekreačních střediscích. Obsahuje základní stupeň, střední, vyšší a vysoký.

Úspěšné absolutorium telestézické akademie umožní studentovi ucházet se o postgraduální studium na Telestézické univerzitě Stanislava Sohra, které směřuje k získání kvalifikace dispoziční prognostik.

Pobočky v ČR

Ostrava

Ústředí společnosti
Sekretariát, Marie Matušková
tel.: +420 777 801 070
DPN prezident společnosti: Petr Matušek

DPN Mgr. Eva Sochorková
tel.: +420 739 201 086

DPN Ing. Jan Przezwiecki
tel.: +420 603 363 840

DPN Lenka Tioková
tel.:+420 734 103 419

Frýdek – Místek

Náměstí svobody č.26, Frýdek – Místek
Ved. pobočky a DPN Ing. Marie Boháčová
tel.: +420 608 966 027

Rožnov p. Radhoštěm

Manažer a DPN: Mgr. Anna Konečná
tel.: +420 571 625 561, +420 608 133 190

Praha

Praha 10, Vršovice, Petrohradská 3, 1. patro, kancelář 28
Manažer a odborný garant: Radovan Šnajdr
tel.: +420 604 824 679
Manažer a odborný garant:    Martin Špaček
tel.: +420 608 347 009

DPN Petr Matušek
Termíny pro DPN Petra Matuška se domlouvají na ústředí společnosti v Ostravě.
tel:+420 777 801 070 

Vyškov

Manažer a DPN: Marie Čechová
tel.: +420 739 029 950

Zlín

Manažer: Anna Říhová
tel.: +420 603 991 325
Odborný garant: DPN Ilona Žišková
tel.:+420 605 810 719
Ředitel: DPN Jaroslava Martincová
tel.: +420 607 266 501
Zlín, Vodní 1972, IV.patro

Uherský Brod

Naardenská 141, 688 01, U. Brod        Manažer: DPN Eva Malíková
tel.:+420 723 000 063
Manažer: DPN Tibor Visnyai
tel.:+420 774 485 566               

 

Pobočky v SR

Bratislava

manažér a DPN Alica Čižmáriková
tel: +421 904 166 946
manažér a DPN Magdaléna Spustová
tel.: +421 905 241 705

manažér a DPN Ing. Miroslava Pafková
tel: +421 905 354 441

 

 

 

 

Košice

manažer a DPN MVDr. Alexandra Badová
tel.: +421 904 902 414

Žilina

manažer a DPN Ing. Viera Jaloviarová
tel.: +421 911 553 374

Piešťany

manažér a DPN Ing. Ivan Mjartan
tel: +421 903 455 707

Malacky

Duklianskych hrdinov 651
manažer a DPN Magdaléna Spustová
tel.: +421 905 241 705

manažer a DPN Ing. Jozef Knotek
tel.: +421 948 143 202
manažer a DPN Vladimír Kováč 
tel.: +421 903 402 760

Literatura

Edice Noetis

O dispoziční prognostice (DIP) jako náplni neokybernetiky vyšlo od roku 1990 více než 30 publikací. Jsou to hlavně odborné statě a skripta, ale taky beletrie a poezie. Společnost vydává ročně další texty v sešitech NOETIS, určených posluchačům a členům společnosti NOETIS, ale i široké klientské veřejnosti. Autorem všech publikací do roku 2000 (když není uvedný jiný autor) je zakladatel a první prezident společnosti NOETIS Ing. Stanislav Sohr, který je taky autorem odborných článků v sešitech NOETIS do čísla 12. Po roce 2000 až do současnosti je autorem odborných prací, edice Sešity Noetis a přednášek prezident společnosti Noetis a hlavní garant DPN Petr Matušek.
Společnost NOETIS z.s. je výhradním vlastníkem autorských práv k užívání literárního díla Ing. Stanislava Sohra.
Všechny informace (o dostupnosti publikací apod.) obdrží případný zájemce osobně nebo telefonicky v Ústředí NOETIS, společnosti pro dispoziční prognostiku  z.s. v Ostravě, případně na adrese noetis@gmail.com
phil-hearing-EphlvubK7co-unsplash

Členské fórum

Fórum

Zde najdete odkaz na fórum dispoziční prognostiky.
Pouze pro členy DIP.

kontaktujte nás

9 + 11 =

Přívozská 10 (druhé patro)
Ostrava 1, 701 00

Mobil: + 420 777 801 070
mail: noetis@gmail.com
web: www.noetis.cz