vzdělávací soustava společnosti noetis

Akademie

Základními útvary vzdělávací soustavy společnosti NOETIS jsou regionální telestézické akademie, které působí na území České republiky a na Slovensku. První TA byla založena ing. Stanislavem Sohrem v roce 1991 a vychovala již celou řadu aktivně působících dispozičních prognostiků. Studium trvá obvykle 4 roky a probíhá formou víkendových soustředění jednou měsíčně ve vybraných rekreačních střediscích. Obsahuje základní stupeň, střední, vyšší a vysoký. Úspěšné absolutorium telestézické akademie umožní studentovi ucházet se o postgraduální studium na Telestézické univerzitě Stanislava Sohra, které směřuje k získání kvalifikace dispoziční prognostik.

Předstupněm studia na TA je základní kurz. Jde o zájmové studium, umožňující svým obsahem pokračování ve studiu na telestézické akademii. Následné studium po ukončení základního kurzu však není závazné pro posluchače, ani pro TA. Pro další studium se provádí důsledný výběr posluchačů z řad absolventů základního kurzu, neboť telestézická akademie je škola výběrová, jedinečná svého druhu u nás a esoterika je náročný obor, kladoucí vysoké nároky na osobní kvality jedince.
joao-marcelo-martins-hmSZSgCUIMk-unsplash

telestézické akademie  V čr a na slovensku

TA Ostrava

TA garant: Mgr. Eva Sochorková
Manažer: Ing. Marie Boháčová
E-mail: ostravskaTA@seznam.cz
Telefon: +420 608 966 027

TA KOŠICE

TA garant: Ing. Viera Jaloviarová
Manažer: MVDr. Alexandra Badová
E-mail:telestezickaakademiakosice@gmail.com
Telefon: +421 904 902 414

TA SLOVENSKO

TA garant: Magdaléna Spustová
Manažer: Magdaléna Spustová
E-mail: slovenskaTA@gmail.com
Telefon: +421 905 241 705