Cíle, poslání a principy NOETIS

O nás

NOETIS je dobrovolným, zájmovým a nezávislým spolkem, který se hlásí k chartě lidských práv, jedná v jeho intencích a spolupracuje s podobnými spolky v České republice i v zahraničí.

Cílem NOETIS je vytváření podmínek pro dispoziční prognostiku, pro její účinné působení a rozvoj, zejména:

  • získávání a šíření informací z oblasti dispoziční prognostiky,
  • vyvíjení činnosti vzdělávací, osvětové, ediční a jiné v oblasti dispoziční prognostiky,
  • správa a ochrana duševního vlastnictví společnosti
  • vyvíjení činnosti organizační a podpůrné pro naplňování cílů společnosti

O dispoziční prognostice (DIP) jako náplni neokybernetiky vyšlo od roku 1990 více než 20 publikací. Společnost vydává ročně texty v sešitech NOETIS, určených posluchačům a členům společnosti, ale i široké klientské veřejnosti.

aidan-hodel-iUoftl9mlow-unsplash

noetis

Základní informace

Název společnosti:

NOETIS, společnost pro dispoziční prognostiku z.s.

Zakladatel společnosti:

Ing. Stanislav SOHR

Prezident společnosti:

Petr MATUŠEK

Sídlo společnosti:

702 00 Ostrava 1, Přívozská 703/10

VZNIK SPOLEČNOSTI

Společnost NOETIS byla založena v Ostravě, jejím zakladatelem a prvním prezidentem byl Ing. Stanislav Sohr.

Ustavující valná hromada se konala v září 1990 v beskydských Visalajích. Společnost byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení.

V lednu 2001 po smrti ing. Stanislava Sohra byl zvolen prezidentem společnosti Petr Matušek.

Od roku 2015 dle legislativy nového Občanského zákoníku oficiální název zní Noetis, společnost pro dispoziční prognostiku z.s.

Kontaktujte nás

2 + 8 =

PŘÍVOZSKÁ 10 (DRUHÉ PATRO)
OSTRAVA 1, 701 00
+ 420 777 801 070
NOETIS@GMAIL.COM