Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Literatura

O dispoziční prognostice (DIP) jako náplni neokybernetiky vyšlo od roku 1990 více než 20 publikací. Jsou to hlavně odborné statě a skripta, ale taky beletrie a poezie. Společnost vydává ročně další texty v sešitech NOETIS, určených posluchačům a členům společnosti NOETIS , ale i široké klientské veřejnosti. Autorem všech publikací do roku 2000 (když není uvedný jiný autor) je zakladatel a první prezident společnosti NOETIS Ing. Stanislav Sohr, který je taky autorem odborných článků v sešitech NOETIS do čísla 12.
Společnost NOETIS z.s. je výhradním vlastníkem autorských práv k užívání literárního díla Ing. Stanislava Sohra.
Všechny informace (o dostupnosti publikací apod.) obdrží případný zájemce osobně nebo telefonicky v Ústředí NOETIS, společnosti pro dispoziční prognostiku  z.s. v Ostravě, případně na adrese noetis@noetis.cz

Seznam publikací:Noční déšť (reedice 2013)Autoregulace a duševní síla (reedice 2013)Společnost Psychonia:
Genese [´90]
Telestézická civilizace [´91]
Mocná čarodějka autoregulace [´91]

Edice Psychonia:
Psychonia - Informace [´91]
Tajemství drahokamů [´92]
Univerzum [´92]
Budoucnost může znát každý [´91]
Člověk se narodí podruhé [´92]
Autoregulace - mocná čarodějka (2. vydání)[´93]
S hlavou pod paží [´93]
Vzpoura[´93]

Edice Noetis:
Kroky do jistot [´94]
Malomocenství [´94]
Zázraky bez zázraku - Vodní zářič DIPu
Zázraky bez zázraku - Vodní zářič DIPu (2. vydání - rozšiřené) [´95]
Člověk ve vesmíru a dispoziční prognostika (DIP) - DIP v kostce (I.část)[´95]
Telestézická akademie (TA) Noetis - společnosti pro dispoziční prognostiku - vzdělávání dispoziční prognostiky [´95]
Duševní síla a sebezrada - Druhý díl (samostatný) autoregulace - mocné čarodějky[´95]  Také celou tuto publikaci si zde můžete prečíst!
Odkud přichází smrt - Ezoterika a dispoziční prognostika [´95]
Klient a dispoziční prognostika - Informace pro klienty [´96]
Nedůstojná tajemství - Člověk může žít věčně [´97]
Teorie univerza [´97]
Minimum o lidském těle (sborník Noetis od MUDr. Boroše) [10/98]
Člověk na stromě - Předúvod do dispoziční prognostiky (DIP) a neokybernetiky (NEODIP) [´2000]
Svědectví o NOETIS - Sborník k 10. výročí založení společnosti pro dispoziční prognostiku a neokybernetiku NOETIS (NEODIP) [09/2000]
Legenda o životě [06/2001]
Stanislav Sohr [12/2001]
Dispoziční prognostika a neokybernetika - Informace pro klienty [04/2002]
Autoregulace a duševní síla [09/2002] Společné vydání (první)
Autoregulace - mocné čarodějky (vydání třetí)
Duševní síly a sebezrady (vydání druhé)
MUDr. Zoltán Boroš: Minimum o lidském těle (vydání druhé, opravené) [05/2003]
Petr Matušek: Neocyberneticum - Nový rozměr dispoziční prognostiky [10/2003]
S hlavou pod paží (vydání druhé) [11/2003]
S hlavou pod paží (vydání první)[´93]
Listy z loňska [2005] - Kolektiv autorů
Petr Matušek: Noetin - terapie budoucnosti [první vydání 2006]

Sešity Noetis:
Čtvrtletně vydávaná publikace od roku 1998 až do č. 40 (prosinec 2007)
Od června 2012 - vychází dvakrát ročně nová řada Sešitů Noetis
Od roku 2017- vychází jednou ročně


POEZIE A PRÓZA:
Te deum (verše) [´92]
Dům v lese - na přelomu roků (verše) [´94]
Breviář dvanáctero přikázání dobrých rad do života (sbírka pořekadel) [´95]
Dodavatelé snů - a jiné záhadné příběhy (sbírka povídek) [´96]
Tajná chodba (verše) [´97]
Zbojník na Gruni (sbírka povídek) [´97]
Delfská věštírna - kdo jsem - velká neznámá o člověku jako lidstvu (bonmoty - poema) [´98]
Poslední krásné podzimní ráno [98]
Noční déšť (verše) [´98]
Mléčné sklo (verše) [´99]
Lanterna (verše) [´2000]
Sůl nesmrtelnosti (verše) [´2000]
Tenká košilka do mrazu (verše) [´2002] Přiložený CD-ROM: Verše Stanislava Sohra čte Lubor Tokoš


Autorem všech publikací do roku 2000 (když není uvedený jiný autor) je zakladatel a první prezident společnosti NOETIS Ing. Stanislav Sohr, který je také autorem přednášek v SEŠITECH NOETIS do čísla 12. Do těchto sešitů autorsky přispívají i ostatní dispoziční prognostici - neokybernetici a posluchači Telestézické akademie (TA).