rss
Aktuality na našem webuAktuality na našem webu

Základní kurz dispoziční prognostiky

Termín: 26. 7. 2019 od 15. 00 – 18.00

27. 7. 2019 od 9. 00 – 18. 00  

28. 7. 2019 od 9.00 – 13.00

23. 8. 2019 od 15.00 - 18.00

24. 8. 2019 od 9.00 – 18.00

25. 8. 2019 od 9.00 – 13.00

Místo:       Ústředí společnosti Noetis, 

Přívozská 10, Ostrava,  2. patro

Cena: 3.500Kč (na místě)

Informace: Lenka Tioková, 

tel.: 734 103 419, lenka.tiokova@vsb.cz


10. 04. 2019
Přístup do FÓRA pro registrované uživatele.
Vážení uživatelé, kliknutím na link se dostanete na stránky fóra, kde se můžete přihlásit. Ti, kteří se přihlašují poprvé, by si měli změnit heslo a aktualizovat údaje ve správě profilu.
22. 03. 2017

Služby

Základní klientela

Základní klientela obsahuje otázky týkající se života, zdraví, odolnosti. Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, možnosti organismu, hlavní povahové rysy, náklonnost k onemocnění, odolnost systému proti kletbám a jiným vnějším ohrožením, stav prostředí klienta, přizpůsobivost klienta vůčí kladným a záporným vlivům, negativní programy z minulosti.
Zjištěné nepříznivé cizí vlivy a event. dispozice k podléhání nemocem nebo jiným negativním jevům jsou v rámci základní klientely odstraňovány nebo upravovány.

Druhy poskytovaných služeb

zdravotní potíže - Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, které mají vliv na jeho celkový stav i na konkrétní zdravotní potíže. 

testy partnerství - Nejde jen o partnerství pro život, ale také partnerství v práci, ve sportovním týmu, v různých akcích.

testy inteligence - Nejsou totožné s psychologickými.

talentové testy - Zejména při volbě životního povolání, při změně oboru či práce.

povahové dispozice - Umožňující nebo ztěžující uplatnění a rozvíjení talentu.

vlivy lokalit - Vhodnost lokalit a prostředí, ve kterých klient žije.

cizí nepříznivé vlivy - Útlumové programy (kletby), cizí vlivy obsažené v předmětech.

úrazy, havárie, nehody - DIP je předvídá a následně dispozice mění, aby klient nebyl poškozen.

kameny, kovy, barvy, látky - Vhodnost pro toho kterého člověka.

neplodnost - Zdokonalování člověka, zbavování ho útlumů a navracení do jeho přirozenosti pomáhá párům, které mohou mít děti, ale stále je nemají.

amulety - Jsou založeny na nošení afinitního kamene, kovu a barvy. Je do nich naprogramován obranný program.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DIPu

Služby dispoziční prognostiky pro klienty může poskytovat pouze oprávněný dispoziční prognostik DPN hodnosti DIP 9 – DIP 12. Pro uplatnění služeb DIPu je povinen každý DPN vlastnit živnostenský list dle živnostenského zákona a atestační osvědčení, vydané společností NOETIS z.s., potvrzující odbornou způsobilost poskytování služeb DIPu. Každý dispoziční prognostik je samostatně a plně odpovědný za poskytování služeb pro veřejnost.

 

Dispoziční prognostikové oprávněni poskytovat služby pro veřejnost

prezident společnosti        

Matušek Petr - DPN 12    Rada MiseMartincová Jaroslava -  DPN 11    Rada Mise


Sochorková Eva         -  DPN 11   

                                                    Odborný garant TUSS NOETIS


Spustová Magdalena         -  DPN 11   Rada Mise 

           Odborný garant TA Slovensko    

 


DPN 10

Boháčová Marie            Odborný garant TA Ostrava                                      

Čižmáriková Alica


Knotek Jozef

Špaček Martin

Šnajdr  Radovan

Žišková Ilona

                          


DPN  9Čechová Marie
Farkasová Mária
Friedl Petr st.
Jaloviarová Viera
Jílek Pavel
Konečná Anna
Kováč Vladimír
Kupcová Helena
Pavlenková Slavomíra
Pavlík Jiří
Pavlík Milan
Pivovar Tomáš
Przezwiecki Jan
Saaková Lenka
Svěcená Hana
Šťastný Jaroslav
Tioková Lenka
Vavrek Peter

DPN - dispoziční prognostik
DIP   - dispoziční prognostika

Zde si můžete stáhnout cenník služeb