rss
Aktuality na našem webuAktuality na našem webu
Studium 0-tého ročníku  pokračuje v sobotu 9.6 2018 od 9:00 hodin a končí v neděli 10.6. 2018 ve 12:00 hodin. 
Koná se v hotelu Relax v Rožnově p. Radhoštěm.

Ubytování objednávejte telefonicky nebo   e-mailem, uveďte NOETIS.         

www hotelrelax.cz

15. 05. 2018
Přístup do FÓRA pro registrované uživatele.
Vážení uživatelé, kliknutím na link se dostanete na stránky fóra, kde se můžete přihlásit. Ti, kteří se přihlašují poprvé, by si měli změnit heslo a aktualizovat údaje ve správě profilu.
22. 03. 2017

Služby

Základní klientela

Základní klientela obsahuje otázky týkající se života, zdraví, odolnosti. Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, možnosti organismu, hlavní povahové rysy, náklonnost k onemocnění, odolnost systému proti kletbám a jiným vnějším ohrožením, stav prostředí klienta, přizpůsobivost klienta vůčí kladným a záporným vlivům, negativní programy z minulosti.
Zjištěné nepříznivé cizí vlivy a event. dispozice k podléhání nemocem nebo jiným negativním jevům jsou v rámci základní klientely odstraňovány nebo upravovány.

Druhy poskytovaných služeb

zdravotní potíže - Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, které mají vliv na jeho celkový stav i na konkrétní zdravotní potíže. 

testy partnerství - Nejde jen o partnerství pro život, ale také partnerství v práci, ve sportovním týmu, v různých akcích.

testy inteligence - Nejsou totožné s psychologickými.

talentové testy - Zejména při volbě životního povolání, při změně oboru či práce.

povahové dispozice - Umožňující nebo ztěžující uplatnění a rozvíjení talentu.

vlivy lokalit - Vhodnost lokalit a prostředí, ve kterých klient žije.

cizí nepříznivé vlivy - Útlumové programy (kletby), cizí vlivy obsažené v předmětech.

úrazy, havárie, nehody - DIP je předvídá a následně dispozice mění, aby klient nebyl poškozen.

kameny, kovy, barvy, látky - Vhodnost pro toho kterého člověka.

neplodnost - Zdokonalování člověka, zbavování ho útlumů a navracení do jeho přirozenosti pomáhá párům, které mohou mít děti, ale stále je nemají.

amulety - Jsou založeny na nošení afinitního kamene, kovu a barvy. Je do nich naprogramován obranný program.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DIPu

Služby dispoziční prognostiky pro klienty může poskytovat pouze oprávněný dispoziční prognostik DPN hodnosti DIP 9 – DIP 12. Pro uplatnění služeb DIPu je povinen každý DPN vlastnit živnostenský list dle živnostenského zákona a atestační osvědčení, vydané společností NOETIS z.s., potvrzující odbornou způsobilost poskytování služeb DIPu. Každý dispoziční prognostik je samostatně a plně odpovědný za poskytování služeb pro veřejnost.

 

Dispoziční prognostikové oprávněni poskytovat služby pro veřejnost

prezident společnosti        

Matušek Petr - DPN 11    Rada Mise

viceprezident společnosti

Palcsó Mária - DPN 11      Rada Mise  

                     Odborný garant TA Slovensko


Martincová Jaroslava -  DPN 11  Rada Mise


Sochorková Eva         -  DPN 11 Odborný garant TUSS NOETIS

   


DPN 10

Boháčová Marie                 Odborný garant TA Ostrava                                      

Čižmáriková Alica

Funďa Štefan


Gebeová Libuša

Ihászová Angellika

Kameník René

Pavlovičová Jana

Petrik  Ervin

Sianta Milan

Spustová Magdalena

Šípová Jaroslava

Šnajdr  Radovan

Žišková Ilona

                          


DPN  9


Csomor Peter
Culková Romana
Čechová Marie
Farkasová Mária
Funďová Darina
Galanová Jana
Gilligová Vítězslava
Hanidžiar Jaroslav
Hudecová Lubica
Jaloviarová Viera
Jílek Pavel
Kantor Peter
Kantor Peter ml.
Knetigová Zuzana
Knotek Jozef
Konečná Anna
Kováč Vladimír
Kupcová Helena
Magyaričová Jarmila
Olivová Ľuba
Pavlenková Slavomíra
Pavlík Jiří
Pavlík Milan
Pivovar Tomáš
Przezwiecki Jan
Saaková Lenka
Sasvari Richard
Svěcená Hana
Šíp Vladimír
Špaček Martin
Šťastný Jaroslav
Štěpán Jaromír
Vavrek Peter
Vojakovics Friedrich Timea
Vytrísalová Viera

DPN - dispoziční prognostik
DIP   - dispoziční prognostika

Zde si můžete stáhnout cenník služeb