rss
Aktuality na našem webuAktuality na našem webu
VE DNECH 1.7.-1.8. 2018 JE ÚSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI NOETIS Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘENO
02. 07. 2018
Přístup do FÓRA pro registrované uživatele.
Vážení uživatelé, kliknutím na link se dostanete na stránky fóra, kde se můžete přihlásit. Ti, kteří se přihlašují poprvé, by si měli změnit heslo a aktualizovat údaje ve správě profilu.
22. 03. 2017

Služby

Základní klientela

Základní klientela obsahuje otázky týkající se života, zdraví, odolnosti. Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, možnosti organismu, hlavní povahové rysy, náklonnost k onemocnění, odolnost systému proti kletbám a jiným vnějším ohrožením, stav prostředí klienta, přizpůsobivost klienta vůčí kladným a záporným vlivům, negativní programy z minulosti.
Zjištěné nepříznivé cizí vlivy a event. dispozice k podléhání nemocem nebo jiným negativním jevům jsou v rámci základní klientely odstraňovány nebo upravovány.

Druhy poskytovaných služeb

zdravotní potíže - Zjišťují se fyzické i psychické dispozice klienta, které mají vliv na jeho celkový stav i na konkrétní zdravotní potíže. 

testy partnerství - Nejde jen o partnerství pro život, ale také partnerství v práci, ve sportovním týmu, v různých akcích.

testy inteligence - Nejsou totožné s psychologickými.

talentové testy - Zejména při volbě životního povolání, při změně oboru či práce.

povahové dispozice - Umožňující nebo ztěžující uplatnění a rozvíjení talentu.

vlivy lokalit - Vhodnost lokalit a prostředí, ve kterých klient žije.

cizí nepříznivé vlivy - Útlumové programy (kletby), cizí vlivy obsažené v předmětech.

úrazy, havárie, nehody - DIP je předvídá a následně dispozice mění, aby klient nebyl poškozen.

kameny, kovy, barvy, látky - Vhodnost pro toho kterého člověka.

neplodnost - Zdokonalování člověka, zbavování ho útlumů a navracení do jeho přirozenosti pomáhá párům, které mohou mít děti, ale stále je nemají.

amulety - Jsou založeny na nošení afinitního kamene, kovu a barvy. Je do nich naprogramován obranný program.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DIPu

Služby dispoziční prognostiky pro klienty může poskytovat pouze oprávněný dispoziční prognostik DPN hodnosti DIP 9 – DIP 12. Pro uplatnění služeb DIPu je povinen každý DPN vlastnit živnostenský list dle živnostenského zákona a atestační osvědčení, vydané společností NOETIS z.s., potvrzující odbornou způsobilost poskytování služeb DIPu. Každý dispoziční prognostik je samostatně a plně odpovědný za poskytování služeb pro veřejnost.

 

Dispoziční prognostikové oprávněni poskytovat služby pro veřejnost

prezident společnosti        

Matušek Petr - DPN 11    Rada MiseMartincová Jaroslava -  DPN 11  Rada Mise


Sochorková Eva -  DPN 11 Odborný garant TUSS NOETIS

   


DPN 10

Boháčová Marie                 Odborný garant TA Ostrava                                      

Čižmáriková Alica

Funďa Štefan


Ihászová Angellika

Spustová Magdalena

Šnajdr  Radovan

Žišková Ilona

                          


DPN  9


Csomor Peter
Čechová Marie
Farkasová Mária
Funďová Darina
Gilligová Vítězslava
Hudecová Lubica
Jaloviarová Viera
Jílek Pavel
Kantor Peter ml.
Knotek Jozef
Konečná Anna
Kováč Vladimír
Kupcová Helena
Pavlenková Slavomíra
Pavlík Jiří
Pavlík Milan
Pivovar Tomáš
Przezwiecki Jan
Saaková Lenka
Svěcená Hana
Špaček Martin
Šťastný Jaroslav
Štěpán Jaromír
Vavrek Peter

DPN - dispoziční prognostik
DIP   - dispoziční prognostika

Zde si můžete stáhnout cenník služeb