Naše adresaNaše adresa
NOETIS
společnost pro dispoziční prognostiku z.s.


Přívozská 10 (druhé patro)
Ostrava 1

Mobil : + 420 777 801 070

mail: noetis@gmail.com
web: noetis.cz

Parkování:
možnost využití podzemních garáží OD Laso, nebo parkoviště naproti divadla J. Myrona.

Bankovní spojení: Fio banka

Platby Kč : 2000510966/2010


Platby Euro:

IBAN  CZ1520100000002800510972
BIC/ SWIFT FIOBCZPPXXX 
Fio banka,a.s.V Celnici 1028/10,Praha 1

Kurz : 1 Euro = 25,-Kč
Kontakt

ORGANIZACE A PROVOZ:

Služby dispoziční prognostiky (dále DIPu) se poskytují v Ústředí společnosti NOETIS v Ostravě, a v pobočkách na území ČR a SR, kam pravidelně dispoziční prognostici (dále DPN) zajíždějí.

Služby veřejnosti a výuku mohou vykonávat jen jmenovaní dispoziční prognostici  (DPN).

Návštěvy u DPN sjednává výlučně v Ústředí vedoucí sekretariátu; v pobočkách pověření vedoucí poboček. V Ostravě je Ústředí otevřeno vždy v  úterý a ve středu od 13.00 do 16.00 hod. 
Návštěvu Ústředí NOETIS vždy domluvte předem telefonicky.

Návštěvy si sjednává klient s předstihem. Je to způsobeno jednak zájmem veřejnosti o DIP, jednak tím, že současný počet DPN nestačí zájmu o služby DIPu. Dispozičním prognostikem - DPN se může stát posluchač Telestézické akademie (TA) nejméně po pětiletém studiu.

Klienty prosíme o respektování soukromí, mimopracovního času DPN. Je to náročné povolání, vyčerpávající. Tísňová volání na privátní telefon DPN mají být opravdu jen výjimečné, a sjednáno rámcově předem s příslušným DPN.

Provoz je plynulý, když se návštěvy sjednávají předem. Ihned po skončení jedné návštěvy se sjedná na sekretariátě další. Klient by měl přesto počítat s možným zpožděním až půl hodiny; není každý případ stejný, plánování a organizování je dobré, ale nemůže se uplatňovat byrokraticky, ke škodě klienta.

Pro vytíženost DPN nelze požadovat dálkové zásahy u osob, které nejsou klienty DIPu. U klientů to možné je v nutných případech, kdy klient nemůže přijít osobně.