Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Genese ['90]

Edice Psychonia - 1990

Vychází první tiskovina Psychonie1, Genese. Má informovat o setkání na Visalajích v Beskydech, kde jsme Psychonii1 založili. Genese ovšem znamená něco víc, protože založení společnosti je pouze vynořená část ledovce. Co předcházelo?
Snad se k tomu postupně dostaneme.
Hlavním důvodem asi bylo, že psychonika2, vznikající paralelně s psychotronikou a psychoenergetikou, bioterapií a biodiagnostikou, se zformovala k základům svébytnosti. Přestala se považovat za alternativní terapii. Může se to prezentovat také tak, že psychonika2 je samostatným odvětvím psychotroniky.
Za těchto okolností nemůžeme chtít, aby nám organizace příbuzných odvětví poskytovaly prostor pro náš rozvoj. Je to prakticky nemožné. Mají pochopitelně svých starostí dost.
Dalším důvodem je téměř půlstoletá absence informací z oboru. A dezinformace, šiřené po desetiletí. Takovou propast nemůže překlenout jedna společnost, jedna organizace. Mělo by jich být více. Informovanost vytváří prostředí a zázemí naší práce. Potřebujeme informované spoluobčany, abychom s nimi mohli úspěšně komunikovat. Abychom v takové společnosti mohli žít.
Do třetice motivovala založení Psychonie1 absence organizací, umožňujících kontakty zájemců - i více než zájemců. Vědecká pracoviště to mohou jen nedostatečně suplovat. Nějaké iniciativy se již institucionovaly. Je to však stále málo. Bylo by zapotřebí více spolků. A měly by vzájemně úzce spolupracovat. Pálí nás také legislativa. Aby u nás vzniklo právní prostředí pro naši činnost a pro náš život. Abychom nebyli psanci. Abychom mohli vyhraňovat své kompetence.
Tento první sešitek přivítejme s radostí. Bydlíme od sebe daleko, nemůžeme se tak často setkávat. Máme-li stále spolkově žít, takové sešitky nutně potřebujeme.
Jsou na obzoru další.
Mnoho štěstí Psychonii1 i nám všem.

STANISLAV SOHR


Zpráva číslo jedna
Z jednání ustavující valné hromady

Ve dnech 21.-23. 9. 1990 se na Vlsalajích sešlo 42 zájemců z Čech a Slovenska, z Moravy i Slezska na ustavující valné hromadě československé telestézické společnosti PSYCHONIA1.
V pátek, sobotu i v neděli patřilo symbolicky jedno středisko v samém centru Beskyd, v centru naší krásné vlasti, těm, kteří se zanícením a pocitem odpovědnosti za další stav lidstva se chtěli sdružit v oboru telestézického poznání. Překonali i nástrahy nevlídného počasí i dálku a složitost cest, aby navázali spolupráci mezi jednotlivými aktivitami a udělali vše pro legalizaci této společnosti.
Přestože hlavní program byl připraven na sobotu a neděli, již v pátek večer se navazovaly bezprostřední kontakty lidí, kteří se doposud mnohdy znali jen z korespondence nebo se viděli vůbec poprvé. Večerní srdečná atmosféra pak poznamenala celé další jednání.
Hlavním bodem již slunečné soboty bylo projednání programového prohlášení společnosti, které přednesl MUDr. Z. Boroš, na jeho základě pak ustavení této první československé společnosti pro psychoniku2 a alternativní terapie Psychonia1 se sídlem v Ostravě.
Připravené prohlášení (viz další část bulletinu), v souladu s posláním společnosti, klade zejména důraz na šíření solidních informací v oboru psychoniky2, které by se dostaly ke každému občanu našeho státu. Tam, kde po celých desetiletích jsme je postrádali a kde to, co proniklo, vytvořilo z tohoto oboru ne obrovskou potřebu lidstva, ale pouze a jen tajemno. Proto dalším posláním společnosti, jak bylo zdůrazněno, je připravit psychoniky3 pro výkon praxe, jak se podrobněji můžete seznámit v další části tohoto tisku.
Programové prohlášení v celém jeho rozsahu podpořila vystoupení přítomných členů. Jejich bezprostřední, velice zaujatá a věcná vystoupení ještě zvýraznila potřebu informace a jejího dvojího významu: znát a také se znalostí věci se vzájemně podporovat. V návaznosti na seznámení se s názory profesora V. Kaznačeva z článku "Nová hrozba lidstva - psychická vojna" (EXPRES 37/1990, str. 6) se řada přítomných věnovala myšlenkám zamezení zneužití naší činnosti pro válku a odpovědnosti za svět, do kterého vstupujeme, i zvýšené odpovědnosti etické a morální.
Celá rozprava vyústila do přijetí hlavních úkolů společnosti v počátečním období:

vydání zpravodajského bulletinu společnosti,
příprava obsahové i organizační vzdělávací struktury, založení Studijního centra psychoniky (SCP4),
vytváření podnikatelské struktury tvůrčích skupin i jednotlivců (biolokace, zájezdy, výstavy, videoprogramy a pod.),
legislativa společnosti.
Odpolednímu jednání dominovalo projednání dvou významných materiálů pro život společnosti: stanov a organizační struktury.
(...)

Programové prehlásenie

I.
Ľ U D S K É P R Á V A
Patrí k nim právo občana vybrať si osobu, inštitúciu, druh terapie alebo iného, podobného prispenia - kondičného, psychického, všeobecne žudského. Štruktúra zdravotníckej starostlivosti v štáte, monopolizovaná jediným druhom medicínskej terapie, je v priamom rozpore s uvedeným právom.
Rozpätie medzi lekárskou a žiadnou terapeutickou starostlivosťou nie je potom ničím zaplnené. Nejde o zrovnoprávnenie iných druhov terapie s medicínou. Nejde o "alternatívnu medicínu", ale o alternatívnu terapiu, odlišnú právne od medicíny inými kompetenciami. Ide o to, aby iné druhy terapie fungovali ako kvalifikované mimomedicínske medzistupne v onom rozpätí medzi lekárskou a žiadnou starostlivosťou.
Keď tieto medzistupne v štáte chýbajú, je právo občana na vožbu a výber prázdnym slovom. Je potrebné:

Vylúčiť z medicíny všetko ostatné, čo medicína ani profesne, ani kapacitne nezahrňuje, hoci to tiež spadá do zdravotnej oblasti.
Zároveň stanoviť kompetenciu pre alternatívne terapeutické disciplíny, ktoré sa objavia po boku medicíny s ašpiráciou nie medicínu suplovať, ale starostlivosť doplniť.
Zakotviť právne, že medicína nie je kompetentná smerom k tým terapeutickým disciplínam, v ktorých lekár kvalifikáciu nezískal, na vysokých školách u nás sa doteraz neprednášajú. Týka sa to hlavne psychických terapeutických disciplín, na ktoré sa z ideologických dôvodov štyridsať rokov zabúdalo, ak však nejde o psychiatrické výkony, ktoré do medicíny spadajú. Nespadá tam však jednoznačne celá psychoterapia. A vôbec nie bioterapia a biodiagnostika.
Nemali by byť vylúčené žiadne druhy terapie, aj keby išlo o terapeuta, ktorý klientovi púšťa hudbu a usmieva sa na neho. Ide len o stanovenie jeho terapeutickej, neprekročitežnej kompetencie.
Za alternatívne terapeutické disciplíny nemôžu byť považované:
také, ktoré ohrozujú život človeka a jeho zdravie,
laické liečitežstvo, keď osoba bez príslušnej lekárskej kvalifikácie používa medicínske prostriedky a postupy,
disciplíny, ktoré suplujú inú terapeutickú disciplínu, ku ktorej však terapeut nie je kvalifikovaný (diagnostika chorôb medicínsky definovaných, nelekári).