Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Tajná chodba (verše) [´97]

Verše o smutku, radosti a naději

Stanislav Sohr - 1997
Své ženě

Tajná chodba
 
   
Dotýkám se vzpomínek
Jsou jako kapky krve z rány
Jak je ošetřit a najít lék

V ráne jsou všechny chvíle odešlé
a přece s nárokem na věčnost
a já jsem jen návštěvník
pouhý host

A to se mi příčí
Život není to co ničí
z hradu do podhradí
kterou se člověk dostane navždy
do všeho co kdy žil
i ke svému mládí


Poznámka editora
Kdysi u svých vrstevníků známý mladý básník Stáňa Sohr byl umlčen na prahu své dospělosti. Postarala se o to doba, která mu šla proti srsti a po krku.
Uplynulo půl století.
Stáňa Sohr byl básník "seismografický". Jeho "prorocky orientovaná lyrika" odrážela společenské klíma.
Kvůli jeho dvěma krátkým básničkám o podzimu a o jaru zabavila protektorátní cenzura dvakrát celý náklad Mladého hlasatele, čtvrt milionu výtisků. Našla v nich jinotaje.
Jestliže se básník znovu vrací ke slovu, "seismograf" zůstává významným rysem jeho projevu.
Vrací se do sdělnosti, do srozumitelnosti myšlenky, spojené s hloubkou citu. Stanislav Sohr se představuje jako básník ryzí prostoty.
Odráží-li to směřování našeho společenského klimatu, je to dobré znamení pro nás pro všechny.
Je to dobré už tím, že opět vychází a že se může tisknout.
Stejně jako jeho souputník a přitel Jaroslav Foglar.
A ještě jedna zajímavost této důkladné sbírky - co do počtu básní. NADĚJÍ je šestnáct, ÚDERŮ sedmnáct, NEJISTOT dvanáct, KRÁS dvacet čtyři a JISTOT dvacet tři. Patrně v těchto proporcích vidí autor život.

Z OBSAHU PUBLIKACE:

NADĚJE                                    ÚDERY                                  KRÁSA

Zahrady                                    Sólo                                     Po dešti
Varhany                                    Opuštěnost                          Park 
Jitrocel                                      Tráva                                   Vinohrady
Odcházení                                 Odnášení                              Ležení
Houpačka                                  Burčák                                 Víno
Míra                                          Havárie                                Rozhalenka
Pověsti                                      Chalupa                               Baba
Zámek                                      Přehlížení                             Lanovka
Mánička                                    Beránci                                 Záření
Akáty                                       Křídla                                    Hotýlky
Blížení                                      Motýl                                    Tělo
Golem                                      Listopad                                Chuť
Plod                                         Smítko                                   Slunce
Ulička                                       Padání                                   Kůže
Přísloví                                     Baldachýn                             Maminka
                                               Vizitka                                   Kočár
                                                                                            Vítr
                                                                                           Haná
                                                                                           Zvony
                                                                                           Bruntál
                                                                                           O vlásek
                                                                                           Balt
                                                                                           MořeJISTOTY                                    NEJISTOTY

Čekárna                                    Paže
Chvíle                                       Boj
Anténa                                     Praha
Úzkost                                      Město
Rozjaření                                  Odeznění
Kazeta                                      Vznášení
Jeseníky                                   Neznámo
Pokušení                                   Brána
Smutek                                    Věčnost
Ucho                                        Humna
Rozhraní                                   Vzduch
Polibek                                      Nebesa
                                                Chodby
                                                 Duše
                                                 Tajná chodba
                                                 Štědrý večer 1937
                                                 Ad 1997
                                                 Stín
                                                 Z duše
                                                 Vatra
                                                 Slza
                                                 Poznámka editora