Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

S hlavou pod paží ['93]

S HLAVOU POD PAŽÍ
Vyprávění o životě, hlavně o novém způsobu života - o dispoziční prognostice, DIPu


Stanislav Sohr - 1993


ZELENÁ
Dříve by nebylo myslitelné, za časů minulých, abych dostal od novin zelenou a mohl tisknout týdně, co bych chtěl. Asi to byla taková velkorysá nabídka, která mě přiměla k závazku týdně napsat určitý počet řádků na zvolené téma. Je to tvrdá řehole, nemá-li autor jen ty řádky, ale pracovní program od nevidím do nevidím.
Předsevzal jsem si vydržet, pokud to vydrží čtenáři a v jejich zastoupení redakce; a prohrál jsem. Nikdo mě nezabrzdil, hodil jsem ručník do ringu sám, k pětadvacátému pokračování seriálu S hlavou pod paží. Usoudil jsem, že to bylo krásné a bylo toho dost.
Děkuji deníku SVOBODA a ostravskému nakladatelství OSNA, že poskytl tak širokou, neomezenou publicitu novému oboru, dispoziční prognostice (DIP).
A zase musím připomenout: Dříve by nebylo myslitelné, aby nový obor dostal od novin zelenou a mohl o sobě uveřejňovat, co by chtěl.
Během čtvrt stovky pokračování seriálu mi do toho nikdo nemluvil, texty uveřejňovala redakce doslovně, námitky veškeré žádné; skutečná svoboda tisku v nezávislých novinách. Pro našince, který ztrávil většinu života v temnu, úplné zjevení... Kéž bychom si udrželi takovou kvalitu, která je pro veřejný život zcela klíčová. A pro nás pro všechny, vzhledem ke kýžené prosperitě a demokracii. Tam, kde by se daly očekávat klacky pod nohama, nepadlo pod nohy ani stéblo.
Pro uklidnění posluchačů DIPu a příznivců, hlavně členů naší telestézické společnosti PSYCHONIA1 se musím přiznat, že ty "otázky čtenářů, připomínky čtenářů", ty až sprosté a invektivní, jsem si vymyslel. Potřeboval jsem, aby vyprávění dostalo říz, nějakého protihráče. Neboť s tím řízem jsem měl největší potíže. Na jedné straně dodržovat odbornost - a to je u nového oboru velice háklivé - na druhé straně se pokusit o záživnost a čtivost; jinak jakékoliv psaní do novin nepatří. A patrně ani ne do víkendové přílohy.
Obávám se, že jsem tento rozpor na jedničku nezvládl. Přátelé mi vytýkali jednak přílišnou "učenost", jednak "ne dost citlivé zlehčování". Myslím si, že kdyby se mi stylově povedlo trefit do černého, rozporuplné připomínky by nebyly.
Nicméně je seriál vcelku prvním a prozatím jediným zdrojem víceméně ucelené informace o dispoziční prognostice na poměrně malé ploše, aniž by se zájemce musel brodit stovkami stránek, které už byly o novém oboru za krátkou dobu jeho existence napsány. Kromě pokusu o relativně ucelenou informaci jsem se pokusil mimoděčně o nastínění filosofie DIPu, jeho nazírání na svět.
A to byl důvod, proč se vedení PSYCHONIE1 a TELESTÉZICKÉ AKADEMIE (vzdělávací struktura NOETISu) rozhodlo vydat seriál souborně. Vznikal v době dynamické a dramatické, vyúsťující v rozdělení státu na dva státy. Vnitřní dynamika a dramatičnost seriálu i DIPu je však - také díky tomu - právě opačná: spojení všech lidí dobré vůle.

AUTOR
Ostrava 31. 12. 1992

I.
Dovídáme se o nových oborech, které vznikají?
Možná, že nečtu ten pravý druh tisku, ale nepamatuji se, že bych se poslední dobou o něčem takovém dovídal.
Kde jsou ty časy, kdy nový obor vzbuzoval, když ne vždycky senzaci, tak alespoň obecnou pozornost tisku, spočívající v jeho poplivání. Asi už ani na to není čas.
I když nové obory ani dnes nevznikají jako houby po dešti, lidi si vymysleli tolik oborů, že není nic snadnějšího, než se v nich utopit.
Mám v několika pokračováních na konci týdne, v příloze tohoto nezávislého listu, informovat o jednom z nových oborů. Na konci týdne jsou na tom lidi s nervy líp, mají před sebou volno.
Nový obor je svým způsobem nervák.
Bez vlastní viny, bez nejmenšího úmyslu jsem stál a ještě stojím - silně mě bolí nohy - novému oboru u kolébky. Aniž mě třeba jen ve snu napadlo, že se k něčemu takovému mimoděk propůjčuji.
Bývalo mi dobře. Býval jsem v záhumenku maličkým léčitelem, utajovaným před zlou totalitou. Lidi mi nosili štangle salámu, něco na zakousnutí, a aby nebyla žízeň. A teď... Lásko, ubývá mi sil.
Nic nevynalézejte. Dávejte navíc dobrý pozor, aby se vám to ani mimoděk nestalo. Stanete se liškou. Hon na lišku je ona ušlechtilá hra vzdělanců, kdy nejméně tucet dobře živených koní a šoumenů uhání nevinného tvora, až do halali, humanitárního vyvrcholení nad zdechlinou.
Obor vznikal a vzniká v Ostravě a okolí; kontaminoval Rožňavu a okolí. Založil si v roce 1990 čs. telestézickou společnost Psychonia1. A hned si dobrovolně uvázal na krk svou vzdělávací strukturu, a to zcela novou. Pětileté dálkové studium dispoziční prognostiky, DIP. Letos se rozbíhá čtvrtý a v souběhu druhý semestr.
DIP obnáší více než stovku zapálených posluchačů oné kombinace vysokého a mateřského školství, dojíždějících až z Mnichova a v protisměru od hranic bývalého SSSR. A tedy Čechů, Moravanů, Slováků, Poláků, Němců, Rusínů, Maďarů - když už nám bylo vnuceno národnostní kádrové původování. Pod jejich společným, urputným tlakem je třeba chrlit skripta.
Na to taky doporučuji dát pozor. Je to cenná životní zkušenost.
Za totality by bylo chrlení skript podezřelého oboru spolehlivou cestou do ráje. Mohlo se o vydávání jen snít. A dnes - musí se makat! Psát a vydávat, až se z vás kouří! Jak pěkně se to snilo a hnilo... Ediční činnost vychrlila na deset titulů silnějších či slabších brožurek.
Vycházejí jako publikace tiskem, jsou určeny malými náklady pro posluchače a zájemce. Na knižním trhu se neobjevují. Tajemství drahokamů. Telestézická civilizace. Mocná čarodějka autoregulace. Budoucnost může znát každý atd.; čerstvě Člověk se narodí podruhé.
Ač bez reklamy či názorné agitace, byl by počet posluchačů daleko vyšší, kdybychom měli na to ubytovací kapacitu a učitele. Ovzduší ve škole se nedá popsat slovy. Není to zase nic tak mimořádného, scházejí-li se jednou měsíčně na pracovní víkend lidé, posedlí společným zájmem.
Už se vynořilo, že nový obor má něco společného s prognostikou, předvídáním. V podstatě jde o předvídání a měnění budoucnosti, když nevyhovuje, ve všech směrech.
Označení "psychonika"2 se opouští. Zaměňovalo se s psychotronikou atd.
Lidé si mysleli, že my jsme ti psychotronici, kteří umějí všechno. Úspěšně honit lupiče obrazů, hledat ztracené děti atd., atd. Tak to nejsme.
V povaze seriálu je, že epizoda končí v nejlepším. Jen se čtenář dozví něco, co ho přiměje zakoupit příští číslo.
Rafinovaní seriálisté končí epizodu nápřahem nože proti bezmocnému kladnému hrdinovi. Pokračování příště.
Ano, jistě, ještě k titulku. Máme-li hlavu pod paží, dá se s ní komunikovat, ptát. Máme-li ji na krku, myslí na samé pošetilosti. Na naše důležité komunikování a ptaní nemá čas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
1 Psychonia - v současné době společnost Noetis
2 Psychonika - v současné době Dispoziční prognostika - neokybernetika
Pietro