Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Budoucnost může znát každý ['91]

Stanislav Sohr - 1991
 
DIP stručně:

Člověk a jeho mozek vytvořil počítač. Člověk a jeho mozek je tedy schopen sám jako počítač fungovat, když tvorba počítačů vychází z mozkových procesů.
Touto tézí jsem se zabýval po léta.
Podařilo se mi, později se spolupracovníky, vytvořit dispoziční prognostiku (DIP), která disponuje metodologií výcviku člověka a jeho mozku k výše uvedené kvalitě. Vycvičený jedinec je schopen vytvářet dispozičně prognostické hodnoty s mírou pravděpodobnosti, rovnající se téměř pravdě.
Tento nový obor lidské činnosti již vykázal dobré, ověřené výsledky.
Je příbuzný s jasnovidností. Podstatně se však od ní liší. Nespočívá na iracionálnu a intuici. Opírá se o kybernetické systémové metody. Nepředvídá "něco", předvídá "dispozice k něčemu", na základě do mozku vložených vstupních dat a následných informací, formulovaných matematicky, jako míra pravděpodobnosti.
Od jasnovidnosti se liší také tím, že je limitován "faktorem normálu" (FN). Například předvídání úrazu při řízení motorového vozidla je limitováno normálním stavem vozidla a řidiče. Za nenormální se považuje "vrakový stav" vozidla, u řidiče opilství nebo jiná závažná indispozice. Jestliže je tento FN porušen, stanoví si opilý řidič dispoziční prognózu sám. Výcvik DIP se na předvídání této okolnosti - na rozdíl od jasnovidnosti - neorientuje.
Okruh působení DIP je velmi široký. V podstatě jde o systémy, jejich vyšší uspořádanost, označovanou obvykle jako "vědomí řízení". Nelze tedy zadat DIP na objekty firmy, zařízení, strojové vybavení apod. Tvoří dohromady jen realizační mechanismus, který je řízen. Lze zadat DIP na životnost, úspěšnost firmy, přes vstupní data o firmě, osobách, které ji řídí, přes předmět činnosti atd.
Uvedu aspoň jeden případ z nedávné doby, z tohoto roku.
Advokát pan M.S. s manželkou koupili zájezd do N. Yorku. Letadlo mělo start ve Vídni, z Ostravy do Vídně se manželé hodlali dopravit autem s řidičem. Testy DIP vykázaly neúspěšnost této akce, zcela jasnou. Proměnila se v úspěšnost, zcela jasnou, jestliže manželé zvolí jiné auto pro dopravu z Ostravy do Vídně, a jiného řidiče. Manželé se zachovali podle toho. Zájezd proběhl úspěšně, bez závad. Kdežto auto, které mělo původně jet z Ostravy do Vídně, bylo den před plánovanou cestou přepadeno a rozbito. Jeho řidič použil v den cesty jiného auta, ale došlo i tak k závadám.
A ještě jako bonbónek: Dva mí nynější kolegové, dispoziční prognostici, mě navštívili svého času v Ostravě a měli se vrátit autem do Rožňavy přes Poprad. Moje testování ukázalo, že dojde k poruše na elektrice. Vrhli se tedy před odjezdem na elektriku auta, probádali, co uměli. Všechno bylo podle nich v pořádku. V noci jsem měl telefonát z Popradu. Považovali za vhodné mi sdělit, že v Popradu uvázli, odešly jim blinkry.
Domnívám se, že takové výsledky opravňují, aby byl DIP zpřístupněn veřejnosti jako služby pro občany i organizace. DIP je předmětem výuky ve II. a III. semestru pětiletého dálkového studia psychoniky1, které pořádá Studijní centrum psychoniky (SCP2) při společnosti Psychonia3.

Stanislav Sohr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma této knížky by se mělo stát dříve
nebo později světovým bestselerem.
Dispoziční prognostika je zcela nový,
senzační obor.
O telesézii dostává čtenář informace
dosud nikde nepublikované.

Do obsahu autorovy zhustěné, přímo
napěchované, sevřené věty se nezřídka
obtížně proniká.
U jiného autora by to nebyla věta, ale
mnohdy celá kapitola.
Pochopení by přesto nebylo snadnější.

Je to budoucnost.

A do té se těžko proniká.

Člověk do ní však proniknout musí.
Musí ji někdy také pozměňovat,
nemá-li ho rozdrtit.

Henryk Kiedroň

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z OBSAHU PUBLIKACE:

ČÁST I - OTEVŘENÝ DOPIS

Otevřený dopis
Džungle v hotelu
Konec šternberského čaroděje
Bludiště

ČÁST II - TELESTÉZICKÁ INDIKACE

Prolog
Trnitá cesta naivního telestéta
Terapie vědomí
Mozek a telestézie
Zónový indikátor
Držení indikátoru
Pravidlá hry
Poznámky k zácviku a jeho metodice

ČÁST III - DISPOZIČNÍ PROGNOSTIKA

Testování
Dispoziční prognostika (DIP)
Test partnerství
Test inteligence
Talentový test
Test polarity budoucnosti osobnosti (rizika)
Sdružené testy osobnosti
Epilog
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
1 Psychonika - v současné době Dispoziční prognostika - neokybernetika
2 SCP - v současné době Telestézická akademie společnosti Noetis
3 Psychonia - v současné době společnost Noetis
Pietro