Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Teorie univerza [´97]

Stanislav Sohr - 1997


I
1) Dispoziční prognostika (dále DIP) si zvolila filozofii, stala se jeho filozofickým rozměrem, ale sama o sobě by DIPu nepřinesla nic. Byla by zbožným přáním; a s ní DIP by byl zbožným přáním. Šlo by jedině vyčítat světu, že báječné myšlenky neuskutečňuje. Je spousta organizací, které se vyčítáním zabývají, a dobře z toho existují.
2) Nestačí přijat dobré myšlenky, ztotožnit se s nimi. A dovědět se "jak se to dělá". Jak myšlenky proměňovat v činy. Je to nejčastější omyl ezoterických směrů, které posléze končí u onoho vyčítání světu, že je to on, kdo brání realizaci myšlenek. Ve skutečnosti brání uvedený omyl.
3) Mezi myšlenkou a jejím uskutečňováním je ve všech oborech solidní, užitečné lidské činnosti oblast, kterou mnozí zájemci o ezoteriku považují za zbytečné zdržování. V té oblasti jde o to, aby se myšlenka, která se má uskutečňovat, nestala jen zbožným přáním. Tato oblast je profese tohokterého oboru. Bez ní se žádná myšlenka uskutečnit nedá. Kdyby myšlence vytvářet stoly chyběla stolařská profese a stolaři, stoly by nebyly. Položme si tedy otázku, jakou profesi mají různé ezoterické směry. Profese nazvaná ezoterika je profese bezobsažná. Asi tak, jako je filozofie pouze střešním označením pro filozofické systémy.
4) V DIPu jde o převod filozofie do dalších rozměrů DIPu, kyberneticko-informatického, diagnostického a realizačního. A takový převod je veliké téma. Namátkou si připomeňme, jak náročný je převod románu do filmové podoby. Jiné vyjádření je slovesné, jiné filmové. Často z dobrého románu vzniká špatný film.
5) Jiné vyjádření je filozofické, jiné dispozičně prognostické. Převádí se z veličin do jiných veličin. A ty jiné veličiny musejí být jiné a zároveň stejně autentické jako ty, ze kterých se převádí. V tom je to veliké téma. Náročností na tvůrčí invenci se převod téměř rovná převáděné předloze. Musí vzniknout dílo jiného žánru, ale nikoliv jiné doslova.
6) V našem případě aby odpovídal převod dílu génia, velkého filozofa a filozofické školy. První co napadne je - z noetického hlediska - že je věc neuskutečnitelná. Patrně nejsme géniové. Pokoušíme-li se přesto, našel sa způsob, jak invenci vyrovnat. Jsou to prohry, ze kterých vzniká proces přibližování se cestou zdokonalování převodu postupně, s pomocí jiného génia - génia praxe a houževnaté píle.
7) Mělo by tedy odpadnout divení se, že se věci v DIPu dost často sice nemění, ale posouvají; že i po dokončení studia se studuje dále. Nepřipadá v úvahu konzumní představa, že vyučenec bude nadále produkovat z naučeného, jako pracant u běžícího pásu z Chaplinovy Moderní doby.
8) Přestože DIP není systém filozofický, filozofie DIPu vzniká; od začátku, s prvními krůčky ne tak velmi vzdálenými. Vzniká jakási osobní filozofie jako u člověka, který si ji vytváří z různých podnětů a osobních zkušeností. Osobní filozofie DIPu bude rozsáhlejší než u jednotlivce. Dá se označit vhodněji jako teorie, pracovní koncepce. DIP má již hodně koncepčních podnětů, většinou publikovaných ve skriptových publikacích. Pokusím se o soudobé shrnutí.
9) (...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z OBSAHU PUBLIKACE:

I

TEORIE UNIVERZA

II

TAJEMSTVÍ ZÁŘIČŮ DISPOZIČNÍ PROGNOSTIKY
MODELY DIPu
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ LIDSKÁ PROBLEMATIKA