Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Petr Matušek: Noetin - terapie budoucnosti [první vydání 2006]

(…) DIP nezjíšťuje co je a co bude. Zjišťuje dispozicek tomu. Změnou dispozic se odstraňuje to špatné a zlepšuje to dobré. Nic dobrého ani špatného nemůže vzniknout, není-li podloženo dispozicemi k tomu.
     Jsou obsaženy již v dnešku.
     A tak DIP upravuje nejen dnešek, vytváří dobré dispozice také pro budoucnost.
   Dispozice se nedají léčit. Dají se odstraňovat, upravovat, přeměňovat. Protože léčení nepůsobí na dispozice, potřebuje být doplněno tím, co na ně působí. Jinak pomáhá léčení jen dočasně.
     Z toho plyne, že DIP není léčitelstvím (…)
Stanislav Sohr, 1996

    Dlouholeté zkušenosti mladého oboru umožnily vznik technologie změny špatných dispozic, a podporu těch dobrých. DIP dokáže působit cestou bezprostřední pomoci formou duševních a duchovních technik, které již řadu let užívá pro vytváření dobrých dispozic pro život. Technologie přeměňování dispozic umí DIP předávat prostřednictvím nosičů informací, podobně jako nám CD umožní poslech hudebního záznamu. Hudba nás může potěšit, program DIPu může zvrátit dispozici nemoci v dispozici ke zdraví.
    Nezadržitelný rozvoj DIPu se promítnul do vzniku ojedinělého preparátu, který špatné dispozice upravuje a přeměňuje, ty dobrévylepšuje a chrání. Pomáhá člověku k dosažení zdravítam, kde léčení nedosáhne.
    Z toho plyne, že NOETIN není lék.


SVĚT NOETINŮ

    Člověk dostaldar života, jenž má mít plně ve svém užívání. Samotné užívání je nedostatečné. Člověk je povinen o dar života pečovat, také ho chránit , rozvíjet a zdokonalovat. Jednou z priorit lidského bytí je dosažení plnohodnotného zdraví.
Pouze zdravý nebo ke zdraví směřující člověk může plně uplatnit své schopnosti, tvořivost, talenty, naplnit partnerství a smysl existence.
    S pomocí dispoziční prognostiky, jejich služeb a produktů je šťastný a radostný život bez chorob a deformací dosažitelnou realitou.

Co jsou NOETINY?

    Noetiny jsou výjimečné produkty, které účinně podporují dosažení a udržení komplexní vitality, tedy zdraví. (…)