Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Kroky do jistot [´94]

Stanislav Sohr - 1994


CO ČLOVĚK NESMÍ?!

U
žívat svého mozku plně, na sto procent jeho kapacity. Přestože je to jediná možnost, aby člověk jako druh přežil. Bude-li jako dosud užívat mozku zanedbatelně, lidstvo končí. Vyhubí se.

Vědet, kdo se k němu hodí. Nejen jako životní partner, milenec, druh, také jako blízký spolupracovník do týmu; jako přítel, důvěrník. Přestože je to jediná možnost, aby si člověk nezkazil život. Rodiny zakládají a mají děti povětšinou partneři, které spojila jedině pomíjivá přítažlivost. Afinitu nemají žádnou, jako hodnotový předpoklad hlubšího spojení. Prostě se k sobě nehodí pro životní svazek; a přijdou na to pozdě.

Znát budoucnost. Je to zapovězeno, zapečetěno. Porušení zákazu společnost krutě trestá výsměchem, zhanobením, perzekucí. Ačkoliv jsou už dávno pravděpodobnostní disciplíny. Dokáží úspěšně předpovědět například výsledky voleb. To dovoleno je. Budoucnost člověka, státu, národa znát dovoleno není... Ačkoliv bez poznání budoucnosti je k ničemu minulost i současnost.

Jaký má člověk talent. Talentových dispozic je v člověku určitý počet, dostatečný, aby se člověk mohl seberealizovat, a ku prospěchu společnosti. Toto poznání je však všemožně tlumeno. Přestože na rozpoznání, k čemu se člověk hodí, závisí jeho osobní spokojenost i společenská užitečnost jeho konání. Není v člověku nic většího, než talent. Opět zde mate - a má dále mást - ona pomíjivá přitažlivost. Lidé musejí ve velkem procentu věnovat svůj život činnostem, na které talent nemají.

Hrozí-li nehoda, úraz, choroba, nepříjemnost, katastrofa. Člověk má být i nadále slepé štěně, nevědoucí dne ani hodiny. Nemá být varován, že ho zítra přepadnou, zmrzačí, usmrtí při autonehodě. Že požár zničí jeho majetek i děti; má se to stát, aby se člověk pak sesypal jako domeček z karet. A v žádném případě není dovoleno to odvrátit, i kdyby se nakrásně vědělo, že to příjde.

V jaké žije a pracuje lokalitě. Je na bílední, že různé lokality mají různé vlastnosti, produkují různé fyzikální i nefyzikální vlivy. Člověk má být nadále hříčkou v rukou nepříznivých lokalit, nesmí poznat, v čem jsou mu nepříznivé. A nesmí s tím nic dělat.

Jak na člověka působí kameny, barvy, kovy a jiné věci. Nic není v přírodě bez vlastností a bez působení na člověka. Tuhé skupenství kamenů, kovů mohou poměrně snadno narušovat bytosti, založené na převaze ostatních skupenství, u kterých je pevné skupenství jen méně zastoupené. Je třeba, aby se uchovala nevědomost o působení těchto subjektů na člověka; a také o tom, co zlého proti člověku lze do pevného skupenství naprogramovat, aby to člověka spolehlivě ničilo. Člověk se má i nadále ověšovat pro něho škodlivými kameny, kovy, nosit na těle pro sebe nepříznivé tkaniny, barvy. Ať člověk, ta bestie, vyhyne. Tak nějak to vyplývá ze všeho kolem a kolem. A člověk jako beránek leze sám do oprátky, aby byl úspěšně ostříhán.

Co může čekat od politiků a jiných osob, rozhodujících o něm. Jsou funkce, veřejné i zákulisní, rozhodující o lidech, skupinách, o celé populaci. Není dovoleno mít prostředky, kterými by bylo možné poznat, co se dá od rozhodujících osob očekávat. Nejúspěšněji drží kormidlo osudu lidstva psychopati a šílenci. Ti mají zelenou. A spoustu fanatických příznivců, kteří se zbraní v ruce a s vyvalenýma očima skandují sebezničující hesla, připraveni za ně zabíjet i být zabíjeni.

Umění a filosofie nesmějí proniknout do širšího okruhu lidstva. Ale i náboženství je třeba potírat, protože může být úspěšnou cestou k těmto hodnotám. Je zapovězeno je znát a rozumět jim, přestože na přijatelném světonázoru a smyslu pro krásu a mravnost závisí všechno.

A kdo tyto věci a mnohé další člověku zakazuje? A je tak mocný, že má zdrcující úspěch? Je lidstvo prokleto mimopozemšťany, kteří se chtějí zmocnit naší planety? Spíš to vypadá, že lidská nevědomost - a nazvěme věci pravými jmény - BLBOST je onou velmocí, která úspěšně vede loďku s lidstvem na útes konečného řešení.

Podobně to řekl už mladý Buddha. A nejen on. Ani stovky takových hlasů velikánů lidstva nezmohly nic proti malosti. Nejde to podle nich, malost je v drtivé převaze... Co s tím?

Ptáte-li se, co je dispoziční prognostika a o čem to je - pak tedy o výše uvedeném; a proti tomu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z OBSAHU PUBLIKACE:

ČÁST I - PŘEDŘÁDKY

Poznámka
Úvod
Co člověk nesmí
DIP a psychonika1
Vzpoura
DIP jako systém
Poznámka o člověku jako systému
DIP a osobnost

ČÁST II - TELESTÉZICKÁ CIVILIZACE (1991)

Skok do neznáma?
Otevírání stavidel
Alternativní medicína
Krátce o psychonice1
Zapovězené světy
Člověk pro člověka, který potřebuje člověka
Telestézická civilizace
Orientace psychoniky1
Psychonika1 obrysově
Homeopatie a psychonika1
Autoregulace - mocná čarodějka

ČÁST III - PROFILACE DIPu (1991 - 93)

Dispoziční prognostika
Alef
Temná hmota
DIP a ezoterika
Měření a testování
Programování v DIPu
Dva pilíře DIPu
Nově o Běsovi a Temné bráně
Afinita, přitažlivost a to ostatní
Test polarity osobnosti (čistého srdce) PO
Zkouška lidskosti
Proč mi to neměří
DIP a homeopatie - II

ČÁST IV - ZE SVĚTA

Právě vyšlo
Channeling
Nová hrozba žudstvu - psychická vojna
Zkázonosný džin
O životě po životě
Ezoramata

ČÁST V - PŘÍBĚHY

Muž v černém
Ledová tříšť
Krvavá svatba v Budapešti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
1 Psychonika - v současné době Dispoziční prognostika - neokybernetika
Pietro