Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Klient a dispoziční prognostika - Informace pro klienty [´96]

Stanislav Sohr - 1996


MÍSTO ÚVODU

U VŠEHO, O ČEM SE DÁLE PÍŠE, PLATÍ:

Dispoziční prognostika (DIP) nezůstává pouze u informací, u zjišťování toho či onoho.
Informace slouží jako "pracovní výkres" k následným úpravám okamžitě, jakmile je co odstraňovat, upravovat, zlepšovat.
DIP nezjišťuje, co je a co bude. Zjišťuje dispozice k tomu. Změnou dispozic se odstraňuje to špatné a zlepšuje to dobré. Nic dobrého ani špatného nemůže být ani vzniknout, není-li podloženo dispozicemi k tomu.
Jsou obsaženy již v dnešku.
A tak DIP upravuje nejen dnešek, vytváří dobré dispozice také pro budoucnost.
Dispozice se nedají léčit. Dají se odstraňovat, upravovat, přeměňovat. Protože léčení nepůsobí na dispozice, potřebuje být doplněno tím, co na ně působí. Jinak pomáhá léčení jen dočasně.
Z toho také plyne, že DIP není léčitelstvím.
Protože s dispozicemi nepracuje pouze DIP, ale také klient sám a to, co ho obklopuje a dispozice spoluvytváří, chápeme přispění DIPu nikoliv jednorázově, ale jako proces vytváření dobrých dispozic a kontrol, směřujících k odstraňování škodlivých vlivů.

Jak
zlepšovat vaše dispozice, aby vám bylo na světě líp

Jak
zjistit, je-li ten druhý tím pravým životním partnerem

Jak
zvolit životní povolání, ke kterému má člověk talent

Jak
se dovědět o nehodě či jiné ůjmě, která čeká v budoucnu

Jak
rozeznat, který styk a s čím člověka ohrožuje

Jak
odstranit neplodnost u manželů, kteří mohou, ale přesto nemají děti

Jak
poznat, co je doma škodlivé, ale neví se o tom

Jak
je předmětem odbornosti DIPu

DIP nevysvětluje klientovi jak.
Poskytujeme služby, protože klient nepřišel, aby se dověděl JAK, přišel, aby mu bylo pomoženo.
JAK se dozvídá, pokud se přihlásí k pětiletému studiu Telestézické akademie. Je to vzdělávání NOETIS, společnosti pro dispoziční prognostiku (DIP).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z OBSAHU PUBLIKACE:

Místo úvodu
Organizace a provoz
Služby DIPu
Stručně o DIPu
Základní klientela DIPu
Klientela na dálku a linka důvěry
Prognostika DIPu
Afinity a přitažlivost