Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Dispoziční prognostika a neokybernetika - Informace pro klienty [04/2002]

Stanislav Sohr - 2002
(Vydání druhé, redakčně upravené)

MÍSTO ÚVODU

U VŠEHO, O ČEM SE DÁLE PÍŠE, PLATÍ:
Dispoziční prognostika (DIP) nezůstává pouze u informací, u zjišťování toho či onoho.
Informace slouží jako "pracovní výkres" k následným úpravám okamžitě, jakmile je co odstraňovat, upravovat, zlepšovat.
DIP nezjišťuje, co je a co bude. Zjišťuje dispozice k tomu. Změnou dispozic se odstraňuje to špatné a zlepšuje to dobré. Nic dobrého ani špatného nemůže být ani vzniknout, není-li podloženo dispozicemi k tomu.
Jsou obsaženy již v dnešku.
A tak DIP upravuje nejen dnešek, vytváří dobré dispozice také pro budoucnost.
Dispozice se nedají léčit. Dají se odstraňovat, upravovat, přeměňovat. Protože léčení nepůsobí na dispozice, potřebuje být doplněno tím, co na ně působí. Jinak pomáhá léčení jen dočasně.
Z toho také plyne, že DIP není léčitelstvím.
Protože s dispozicemi nepracuje pouze DIP, ale také klient sám a to, co ho obklopuje a dispozice spoluvytváří, chápeme přispění DIPu nikoliv jednorázově, ale jako proces vytváření dobrých dispozic a kontrol, směřujících k odstraňování škodlivých vlivů.

Jak

zlepšovat vaše dispozice, aby vám bylo na světě líp

Jak

zjistit, je-li ten druhý tím pravým životním partnerem

Jak

zvolit životní povolání, ke kterému má člověk talent

Jak

se dovědět o nehodě či jiné ůjmě, která čeká v budoucnu

Jak

rozeznat, čím a kým je člověk ohrožován

Jak

odstranit neplodnost u manželů, kteří mohou, ale přesto nemají děti

Jak

poznat, co je doma škodlivé, ale neví se o tom

Jak

je předmětem odbornosti DIPu

DIP nevysvětluje klientovi jak.
Poskytujeme služby, protože klient nepřišel, aby se dověděl JAK, přišel, protože potřebuje pomoc.
JAK se dozvídá, pokud se přihlásí k základnímu pětiletému studiu Telestézické akademie. Je to vzdělávání NOETIS, společnosti pro dispoziční prognostiku a nekybernetiku (DIP).


Z OBSAHU PUBLIKACE:


  • Místo úvodu
  • Organizace a provoz
  • Služby DIPu
  • Stručně o DIPu
  • Základní klientela DIPu
  • Klientela na dálku a linka důvěry
  • Prognostika DIPu
  • Afinity a přitažlivost