Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Člověk na stromě - Předúvod do dispoziční prognostiky (DIP) a neokybernetiky (NEODIP) [´2000]

Stanislav Sohr - 2000


ČLOVĚK NA STROMĚ

V roce 1991 (v pravěku společnosti NOETIS) vyšla knížka Budoucnost může znát každý. A o rok později Člověk se narodí podruhé. Knížky, jejichž náklad je pryč a nebylo by v nižších stupních z čeho se učit. Člověk na stromě je druhé vydání obou titulů. Liší se od prvního vyřazením povídek. Vyšly mezitím knižně, Dodavatelé snů.
Jinak se vypustilo jen málo. Zůstaly i některé úvahy méně šťastné interpretačně, ale důležité obsahem. Mám na mysli zejména rádoby bohoslovecké hádání se o Bohu a Ďáblu; ale o tom to není. Projevují se obavy ze zakřiknutí, odnětí slova, zahnání ještě výš na strom. Knížky naznačují, že člověk uvažuje, má-li slézt se stromu. Z řádek dýchá nesmělé přesvědčení, že jsme stále ještě v období jakéhosi předvěku, v době kdy člověk slezl se stromu fyzicky. Nebo vylezl z jeskyně.
Dělení na historické epochy se jeví jako problematicky zábavná hra na sebeklam. Měřítkem je utrpení a nepřirozená smrt člověka. Přijmeme-li toto měřítko, pak jsme z předvěku ještě nevykročili.
Předvěk je protkán stříbrnou či černou nití, která bývá označována jako čarování. Je čarování a čarování. Jako je pravda a lež nerozeznatelná, když se podají přesvědčivě. Co člověk v předvěku považuje za čarování, může být způsob, jak slézt se stromu. Jinak by nás objevili a zabili. Sestřelili. Podřízli jako ovce a ještě před tím ostříhali. A to ještě před získáním nové orientace. Spočívá v tom, že nestačí (a je to katastrofální) pouze znát a umět. Člověk se jím musí stát. Musí být. A to je podstata čarování. Jsem-li, není co dodat. Jsem jaký jsem. Svět je jako já a já jako svět. Když jsem já jako svět, mohu s ním pohnout. Ale abychom nepadli oba. Není v tom žádný rozpor. Prozatím rozpor je. Všechno je v mysli, člověk je v těle; a má problém. Se stromem.
Veškerá testování, uvedená v tabulkách i mimo ně, mají hodnotu povětšinou jen o něco málo větší než hádání s pravděpodobností jedna ku jedné, padesát procent. Je to testování cvičné, školní. Student se má naučit základům informatické techniky. Zpočátku ještě neumí - a umět nemůže - provést účinná opatření, aby se prohlodal k většímu pravděpodobnostímu výsledku. Přes opakovaná upozornění je nadšení studenta tak zaslepující, že sotva otestuje strýčka, už volá, že padouch byl odhalen. A tak se mu věřilo. S tím si sotva poradíme.
Poradí si s tím retrospektiva.
Za deset let trvání naší společnosti se sluší, abychom se konstruktivně styděli za své začátky. A zároveň na ně byli konstruktivně hrdí, když po letech a letech studia a praxe fungují. Pokud je tato knížka obdařena podtitulkem Předúvod do NEODIPu, bude následující svazek nést podtitul Úvod do NEODIPu. A název - Trnitá cesta. Od PSYCHONIE a PSYCHONIKY k DIPu, od DIPu k NEODIPu.
A jak je to se stromem? Cesta je trnitá, čarování jde ztuha, ale intenzifikovaně kupředu se zvyšující se akcelerací. Tato knížka je a není učebnice. Historie je prý z učebnic nejučebnicovatější. Je se co učit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z OBSAHU PUBLIKACE:

ČÁST I.

Člověk a počítač
Vážení přátelé (rámeček)
Odkaz
Trnitá cesta
Terapie vědomí
Mozek a telestézie
Zónový indikátor
Držení indikátoru
Pravidla hry
Poznámky k zácviku
Testování
Dispoziční prognostika
Test partnerství
Test inteligence
Talentový test
Test polarity budoucnosti
Sdružené testy
Otázky

ČÁST II.

T + P
DIP a programování
Orientace úvodem
Vybrat si
Autoregulace
Tajná umění
DIP a myšlení
Etika a kybernetika
DIP a medicína
Čarodějnictví skutečnosti
Univerzum
Roviny testování
Stupeň organizace řízení
Sdružené testy dispozičně prognostického kódu
O vlastnostech jinak
Tajemství drahokamů
Co můžete mít doma
Proč se atom nezhroutí
Epilog
Narodit se... (rámeček)