Akademie se nacházi zdeAkademie se nacházi zde
Místa, kde najdete naše akademieMísta, kde najdete naše akademie
rss
Aktuality na našem webuAktuality na našem webu
Přístup do FÓRA pro registrované uživatele.
Vážení uživatelé, kliknutím na link se dostanete na stránky fóra, kde se můžete přihlásit. Ti, kteří se přihlašují poprvé, by si měli změnit heslo a aktualizovat údaje ve správě profilu.
22. 03. 2017

TA Košice

Vitajte na stránkach Telestézickej akadémie Košice

Dozviete sa tu informácie, týkajúce sa regionálnej Telestézickej akadémie (ďalej len TA), o termínoch výučby jednotlivých študijných stupňov, o pripravovaných základných kurzoch dispozičnej prognostiky, prednáškach, besedách pre verejnosť a pod.

Riaditeľom TA Košice je Darina Funďová, odborným garantom Štefan Funďa.

Od septembra 2014 pôsobí TA v hoteli Slovenský Raj pri obci Hrabušice. Na TA prebieha výučba v štyroch stupňoch vzdelávania, pričom momentálne existujú 2 ročníky akadémie.

Vo februári 2015 sme otvorili Základný kurz (ZAK).

Od februára 2017 plánujeme otvoriť na TA ďalší Základný kurz (ZAK) pre nových záujemcov o náš odbor. Pre viac informácií pozri nižšie "Aktuality", príp. www.noetis.sk.


Štúdium na TA je tvorené týmito stupňami vzdelávania:

  • Základný kurz (ZAK) – 1 semester, nezáväzný k štúdiu, slúžiaci na oboznámenie sa so štúdiom,
  • Základný stupeň (ZS) – 2 semestre,
  • Stredný stupeň (STS) – 4 semestre,
  • Vyšší stupeň (VS) – 2 semestre.

Každý semester je ukončený overovacími skúškami a každý stupeň postupovými skúškami.

Na TA Košice pôsobia títo dispoziční prognostici:

Štefan Funďa
– odborný garant,
DPN 11,
0905 335 589,
Darina Funďová, DiS.art. – riaditeľka TA,
DPN 10,
0907 356 917,
Peter Vavrek, Ing.
– manažér TA, DPN 9,
0907 991 216,
Mária Farkasová, Mgr.

DPN 9,
0918 749 405,
Peter Kantor, Bc.

DPN 9,
0911 654 800,
Rosanna Báthoryová, Mgr.Art.
DPN 8, 0905 364 133,

Peter Ščurko, Ing. arch
DPN 7,

AKTUALITY

Telestézická akadémia Košice
spoločnosti NOETIS
pre dispozičnú prognostiku a neokybernetiku
opäť pozýva

nových záujemcov do Základného kurzu (ZAK) telestézickej informatiky z oblasti ezoteriky, s možnosťou pokračovať v ďalšom štúdiu Dispozičnej prognostiky na Telestézickej akadémii (TA).

Štúdium bude prebiehať jednodňovo, diaľkovou formou v hoteli Slovenský Raj. Prvý seminár sa začína vo februári 2017, presný termín konania bude záujemcom vopred oznámený. Bližšie informácie získate na mailovej adrese noetis@noetis.sk, príp. u ktoréhokoľvek z dispozičných prognostikov TA Košice.

Do ZAKu je možné prihlásiť sa vyplnenou prihláškou, ktorú si môžete stiahnuť tu a zaslať elektronicky na adresu noetis@noetis.sk alebo poštou (nezasielajte doporučene prosím) na kontaktnú adresu organizačnej zložky:

Noetis – organizačná zložka Košice
Pražská 4
040 11 Košice

Po jej obdržaní Vás zaradíme medzi poslucháčov kurzu a zašleme vám podrobné informácie o mieste a termínoch jeho konania.

Uzávierka záväzných prihlášok je 15. 02. 2017

V skratke o Základnom kurze (ZAK):

Ide o jednosemestrálne záujmové štúdium, ktoré umožňuje svojim obsahom a rozsahom pokračovanie v štúdiu na TA spoločnosti Noetis, čo je škola výberová, jedinečná svojho druhu u nás. Miesto konania bude v horskom prostredí Tatranskej Kotliny, v prípade zvýšeného záujmu je možnosť konania kurzu aj v Košiciach.

Program ZAKu:
  1. Telestézická informatická metóda – história; teória; základné pravidlá správneho zvládnutia telestézickej informatiky; jej využitie; chyby, úskalia, riziká, dôsledky a poškodenia pri nesprávnom zácviku tejto jedinečnej, tzv. mimozmyslovej informatickej metódy; mýty a legendy o telestézii a jej užívateľoch, tzv. prútikároch a ich uvedenie na správnu mieru; atď.
  2. Praktická výučba ovládania telestézického indikátora (tzv. virgule) – pod vedením skúsených telestétov profesionálov, dispozičných prognostikov, s eliminovaním všetkých známych možných rizík, spojených so začiatkom zácviku.
  3. Metóda autoregulácie a duševná sila – ako si sám pomôcť, dokiaľ nezvládnem telestézickú informatickú metódu s následným programovaním a menením poškodených dispozícií.
  4. Prehľad ezoterických smerov – história, vznik a vývoj; spoločné znaky a rozdiely; riziká spojené s ich štúdiom a praktizovaním; filozofická, etická a hodnotová úroveň; atď.
  5. Filozofický rozmer Dispozičnej prognostiky (DIP) – vznik; filozofické a realizačné princípy, na ktorých stojí; zaradenie; história vývoja a poznávania; možnosti použitia; aplikované disciplíny a mnoho ďalšieho.