Akademie se nacházi zdeAkademie se nacházi zde
Místa, kde najdete naše akademieMísta, kde najdete naše akademie
rss
Aktuality na našem webuAktuality na našem webu

Ve dnech 4.-5.6. 2016 se koná Sympozium společnosti NOETIS v Rožnově pod Radhoštěm. 

Začátek je v sobotu 4.6. v 9.00 hodin v hotelu Relax. Ubytování objednávejte telefonicky nebo emailem, uveďte NOETIS.         

www hotelrelax.cz

10. 05. 2016

Pozvánka na 5. ročník Dipáckého léta - údolí Odry – poutní místo v ČR


Termín: 19. - 21.8.2016 


Již po páté se můžete těšit na tradiční srpnové setkání přátel, DPN, studentů a příznivců Dipu v prostředí tentokráte moravského-slezského, kde se skrývá krásné údolí řeky Odry. Tato akce je jako dělaná k tomu se neformálně sejít při jiné příležitosti než pracovní, vzájemně se více poznat, podiskutovat o Dipu a o svých zkušenostech s ním, a přitom zažít nezapomenutelné zážitky v rozličných přírodních lokalitách. 


V působivé lokalitě Odry je možnost pěkných výletů do přírody a do okolí, pro zájemce koupání v řece a návštěva poutního místa - malé lesní svatyně. Těšte se i na magický čarodějnický slet u ohně pod širým nebem, hudebnímu doprovodu se meze nekladou! Ubytování bude zajištěno v hotelu „U Maria skály“ nebo v chatkách, které se nachází v přírodě nedaleko svatyně.


Kdo se s námi chystáte na pátý ročník této dobrodružné akce, nahlaste se prosím závazně nejpozději do 15.6.2016 na email p. Milatové, který bude uveden na webu Noetis. Všechny pokyny můžete stahovat zde.


Budeme se s vámi těšit na viděnou!


06. 04. 2016
Od 1.10.2015 je provozní doba na Ústředí Společnosti NOETIS z.s. v Ostravě, ul. Přívozská 10, vždy v úterý a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00hodin. 
Kontaktovat nás můžete i mimo provozní dny na telefonním čísle 777 801 070 a emailové adrese noetis@noetis.cz
13. 10. 2015

TA Košice

Vitajte na stránkach Telestézickej akadémie Košice

Dozviete sa tu informácie, týkajúce sa regionálnej Telestézickej akadémie (ďalej len TA), o termínoch výučby jednotlivých študijných stupňov, o pripravovaných základných kurzoch dispozičnej prognostiky, prednáškach, besedách pre verejnosť a pod.

Riaditeľom TA Košice je Darina Funďová, odborným garantom Štefan Funďa.

Od septembra 2014 pôsobí TA v hoteli Slovenský Raj pri obci Hrabušice. Na TA prebieha výučba v štyroch stupňoch vzdelávania, pričom momentálne existujú 2 ročníky akadémie.

Vo februári 2015 sme otvorili Základný kurz (ZAK).

Od februára 2016 plánujeme otvoriť na TA ďalší Základný kurz (ZAK) pre nových záujemcov o náš odbor. Pre viac informácií pozri nižšie "Aktuality", príp. www.noetis.sk.


Štúdium na TA je tvorené týmito stupňami vzdelávania:

  • Základný kurz (ZAK) – 1 semester, nezáväzný k štúdiu, slúžiaci na oboznámenie sa so štúdiom,
  • Základný stupeň (ZS) – 2 semestre,
  • Stredný stupeň (STS) – 4 semestre,
  • Vyšší stupeň (VS) – 2 semestre.

Každý semester je ukončený overovacími skúškami a každý stupeň postupovými skúškami.

Na TA Košice pôsobia títo dispoziční prognostici:

Štefan Funďa
– odborný garant,
DIP 11,
0905 335 589,
Darina Funďová – riaditeľka TA,
DIP 10,
0907 356 917,
Peter Vavrek, Ing.
– manažér TA, DIP 9,
0907 991 216,
Mária Farkasová, Mgr.

DIP 9,
0918 749 405,
Peter Kantor, Bc.

DIP 9,
0911 654 800,
Rosanna Báthoryová, Mgr.Art.
DIP 8, 0905 364 133,
Eva Kováčová, Mgr.
DIP 7,
Darina Lorinčáková
DIP 7,
Peter Ščurko, Ing.arch.
DIP 7.


AKTUALITY

Telestézická akadémia Košice
spoločnosti NOETIS
pre dispozičnú prognostiku a neokybernetiku
opäť pozýva

nových záujemcov do Základného kurzu (ZAK) telestézickej informatiky z oblasti ezoteriky, s možnosťou pokračovať v ďalšom štúdiu Dispozičnej prognostiky na Telestézickej akadémii (TA).

Štúdium bude prebiehať jednodňovo, diaľkovou formou v hoteli Slovenský Raj. Prvý seminár sa začína vo februári 2016, presný termín konania bude záujemcom vopred oznámený. Bližšie informácie získate na mailovej adrese noetis@noetis.sk, príp. u ktoréhokoľvek z dispozičných prognostikov TA Košice.

Do ZAKu je možné prihlásiť sa vyplnenou prihláškou, ktorú si môžete stiahnuť tu a zaslať elektronicky na adresu noetis@noetis.sk alebo poštou (nezasielajte doporučene prosím) na kontaktnú adresu organizačnej zložky:

Noetis – organizačná zložka Košice
Pražská 4
040 11 Košice

Po jej obdržaní Vás zaradíme medzi poslucháčov kurzu a zašleme vám podrobné informácie o mieste a termínoch jeho konania.

Uzávierka záväzných prihlášok je 31. 01. 2016

V skratke o Základnom kurze (ZAK):

Ide o jednosemestrálne záujmové štúdium, ktoré umožňuje svojim obsahom a rozsahom pokračovanie v štúdiu na TA spoločnosti Noetis, čo je škola výberová, jedinečná svojho druhu u nás. Miesto konania bude v horskom prostredí Tatranskej Kotliny, v prípade zvýšeného záujmu je možnosť konania kurzu aj v Košiciach.

Program ZAKu:
  1. Telestézická informatická metóda – história; teória; základné pravidlá správneho zvládnutia telestézickej informatiky; jej využitie; chyby, úskalia, riziká, dôsledky a poškodenia pri nesprávnom zácviku tejto jedinečnej, tzv. mimozmyslovej informatickej metódy; mýty a legendy o telestézii a jej užívateľoch, tzv. prútikároch a ich uvedenie na správnu mieru; atď.
  2. Praktická výučba ovládania telestézického indikátora (tzv. virgule) – pod vedením skúsených telestétov profesionálov, dispozičných prognostikov, s eliminovaním všetkých známych možných rizík, spojených so začiatkom zácviku.
  3. Metóda autoregulácie a duševná sila – ako si sám pomôcť, dokiaľ nezvládnem telestézickú informatickú metódu s následným programovaním a menením poškodených dispozícií.
  4. Prehľad ezoterických smerov – história, vznik a vývoj; spoločné znaky a rozdiely; riziká spojené s ich štúdiom a praktizovaním; filozofická, etická a hodnotová úroveň; atď.
  5. Filozofický rozmer Dispozičnej prognostiky (DIP) – vznik; filozofické a realizačné princípy, na ktorých stojí; zaradenie; história vývoja a poznávania; možnosti použitia; aplikované disciplíny a mnoho ďalšieho.